Tok projektowania mieszalnika

1. Strona tytułowa (format A4)
2. Charakterystyka techniczna aparatu

 •  zastosowanie mieszalnika
 •  podstawowe parametry operacyjne
 •  rodzaj zastosowanego mieszadła
 •  ilość stosowanych mieszadeł
 •  umiejscowienie wału
 •  pozycja aparatu (pionowo/poziomo)
 •  rysunek ideowy
 •  charakterystyka materiałowa
 •  rodzaje wykorzystanych stali
 •  składy stali
 •  łapy/podpory pod aparat

3. Część obliczeniowa
   3.1.   Podstawowe parametry fizykochemiczne układu
   3.2.   Bilans masowy
   3.3.   Wyznaczenie objętości aparatu
   3.4.   Dobór zbiornika (na podstawie norm)
   3.5.   Obliczenie minimalnej częstości obrotów
   3.6.   Obliczenia mocy mieszania
   3.7.   Obliczenia mocy silnika
   3.8.   Dobór silnika (na podst. norm, katalogów itp.)
   3.9.   Dobór stojaka pod napęd
   3.10. Dobór łap pod aparat
   3.11. Dobór mieszadła
   3.12. Dobór kołnierzy
   3.13. Dobór włazu
   3.14. Dobór przekładni, sprzęgła itp.
   3.15. Dobór dławnicy
   3.16. Dobór kołnierza pod dławnice
4. Część konstrukcyjna
   4.1.   Obliczenia grubości ścianki płaszcza
   4.2.   Sprawdzenie grubości ścianki ze względu na sztywność
   4.3.   Obliczenia grubości dennicy
   4.4.   Dobór dennicy
   4.5.   Wyznaczenie średnicy największego otworu nie wymagającego                 wzmocnienia w dennicy oraz w płaszczu
   4.6.   Dobór króćców
   4.7.   Obliczenie średnicy wału
   4.8.   Dobór średnicy wału wału
   4.9.   Obliczenia wytrzymałościowe wału
5.   Obliczenie masy aparatu pustego i zalanego
6.   Obliczenie czasu wypływu
7.   Obliczenie średniej średnicy kropli/pęcherza
8.   Spis treści
9.   Spis oznaczeń z jednostkami
10. Rysunek ofertowy (AutoCad)
11. Dokumentacja elektroniczna
12. Wydanie karty danych (data sheet) mieszalnika